آزمایشگاه

کد نام دستگاه کاربرد تجهیزات
1 تست کشش و فشار کشش اندازه گیری لودسل
2 آون و رطوبت ساز تست شرایط محیطی ترموکوپل – دمای گرم و سنوسور رطوبت
3 سختی سنج (Shore A) تست سختی سختی سنج لاستیک و پلاستیک
4 سختی سنج (Shore D) تست سختی سختی سنج لاستیک و پلاستیک